پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا کارلسن به ریتینگ 2900 می رسد؟

برای رسیدن به 2900 ، کارلسن باید از حداکثر توان خود استفاده کند و ( 8/9 TPR: 3073 ) را بدست آورد ، که بزرگترین عملکرد مسابقات در تاریخ خواهد بود. خوب است که رتبه فعلی خود را در این زمینه حفظ کند و برای حفظ آن به 6/9 نیاز دارد.

سایر مطالب پیشنهادی :