پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

chess.com چگونه متوجه می شود که شما تقلب می کنید؟

بسیاری از تقلب ها به دلیل تاخیرهای عجیب قبل از هر حرکت (مخصوصا قبل از حرکات واضح) می توان آن را به راحتی تشخیص داد. در وب‌سایت‌های شطرنج خوب مانند lichess یا chesscom، می‌توانید نمودار زمان حرکت را ببینید. خط صاف روی نمودار نشان می دهد که حرکات به احتمال زیاد با تکنیک تقلب "گنگ" انجام شده است. در ضمن اکثر سایت ها حرکات شما را با حرکات پیشنهادی از اینجین های شطرنج مقایسه می کنند و حرکات مشابه یا نزدیک به عنوان تقلب ممکن است در نظر گرفته شود.

سایر مطالب پیشنهادی :