پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج برای مهره سیاه عادلانه است؟

در شطرنج، بین بازیکنان و نظریه پردازان اتفاق نظر وجود دارد که بازیکنی که اولین حرکت را انجام می دهد (سفید) دارای مزیت ذاتی است. از سال 1851، آمارهای گردآوری شده این دیدگاه را تأیید می کند. سفید به طور مداوم کمی بیشتر از سیاه برنده می شود و معمولاً بین 52 تا 56 درصد امتیاز می گیرد.

سایر مطالب پیشنهادی :