پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بهترین مهاجم تاریخ شطرنج کیست؟

• کاسپاروف.
• تال.
• آناند: یک بازیکن تاکتیکی بزرگ و یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران.
• اسپاسکی: اسپاسکی ذاتا یک مهاجم بود.
• بابی فیشر: فیشر بازی های خود را با بازی پوزیسیونی و درک عالی انجام می داد که به حملات عالی و ضربات تمام کننده ختم می شد.
• توپالوف.

سایر مطالب پیشنهادی :