پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانید یک عضویت رایگان در chess.com Diamond دریافت کنید؟

اگر یک اکانت را دوبار با قیمت معمولی خریداری کنید می توانید در بار دوم یک اکانت رایگان دریافت کنید. می توانید این اکانت رایگان را به کسی هدیه دهید و از او بخواهید که هدیه را بعدا به شما پس بدهد.

سایر مطالب پیشنهادی :