پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا مگنوس بهتر از هیکارو است؟

در بازی های کلاسیک مگنوس کارلسن هیکارو ناکامورا را 12 بر 1 و با 21 تساوی شکست داد. از جمله بازیهای سریع / نمایشی: مگنوس کارلسن هیکارو ناکامورا را با 33 بر 14 و 39 تساوی شکست داد. فقط بازیهای سریع / نمایشی: مگنوس کارلسن هیکارو ناکامورا را 21 بر 13 و 18 تساوی شکست داد.

سایر مطالب پیشنهادی :