پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توان در شطرنج شناسه فیده گرفت؟

شما باید در رویدادهای دارای ریتینگ فیده بازی کنید. سعی کنید یک باشگاه شطرنج پیدا کنید یا با فدراسیون ملی شطرنج خود تماس بگیرید تا بدانید این رویدادها در کجا برگزار می شود. وقتی به اندازه کافی بازی کنید ریتینگ و شناسه فیده دریافت خواهید کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :