پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید عنوان استاد بزرگی را از دست بدهید؟

استاد بزرگ (GM) عنوانی است که توسط سازمان جهانی شطرنج فیده به شطرنج بازان اعطا می شود. پس از به دست آوردن، این عنوان مادام العمر باقی می ماند، اگرچه استثنائاً به دلیل تقلب لغو شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :