پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

جواز فیده چیست؟

"بازیکنان با پرچم فیده" می توانند برای شرکت در هر تورنمنت دیگری که دارای ریتینگ فیده باشد، پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه به آنها "جواز" داده شود. برای ثبت نام باید به مدیریت NCF درخواست دهید تا یک FIN تحت پرچم NCF به شما ارائه شود. FIN باید قبل از آغاز مسابقات برای ریتینگ بندی باید ارائه شود.

سایر مطالب پیشنهادی :