پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج بیشتر استراتژی است یا تاکتیک؟

گفته شده است که شطرنج 99 درصد تاکتیک است و مبتدی ممکن است با آن موافق باشد، زیرا بسیاری از بازی‌های مبتدی از طریق استفاده از تاکتیک‌های تصادفی مانند چنگال یا آچمز به برد می رسند.

سایر مطالب پیشنهادی :