پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آیا بورگوف مثل کارپوف است؟

کارپوف در مقایسه با اسپاسکی به بورگوف شباهت دارد ، اما ، همانطور که در پیشگفتار رمان مشهور والتر توویس (که این سریال برای صفحه نمایش اقتباس می شود) بیان شده است ، نویسنده از این سه استاد شطرنج بزرگ - اسپاسکی ، فیشر و کارپوف الهام گرفته است، استاد بزرگ آناتولی کارپوف.

سایر مطالب پیشنهادی :