پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا تاکتیک ها در شطرنج مهم هستند؟

از آنجایی که تاکتیک ها سرگرم کننده ترین و مهم ترین بخش شطرنج هستند، جای تعجب نیست که کتاب های زیادی در مورد آنها نوشته شده است. بیشتر کتاب های مربوط به تاکتیک های شطرنج یکی از دو الگو را دنبال می کنند. برخی از آنها هم ایده های تاکتیکی مهم را توصیف می کنند مانند چنگال، آچمز، و غیره.

سایر مطالب پیشنهادی :