پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شوروی شطرنج را اختراع کرد؟

شطرنج اولین بار در حدود قرن هفتم در مسیرهای تجاری ایران و هند به روسیه آمد. با پیشرفت بازی ، روسیه برخی قوانین خاص خود را ایجاد کرد: به عنوان مثال ، در قرن 18 ، وزیر می توانست علاوه بر حرکات پهلو و مورب معمول خود ، به شکل L مانند اسب بپرد.

سایر مطالب پیشنهادی :