پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

مفهوم اصلی شطرنج چیست؟

هدف بازی مات کردن شاه حریف است که به موجب آن شاه تحت حمله فوری (در کیش) قرار می گیرد و هیچ راهی برای فرار وجود ندارد. همچنین چندین راه وجود دارد که یک بازی با تساوی به پایان برسد. شطرنج سازمان یافته در قرن نوزدهم به وجود آمد.

سایر مطالب پیشنهادی :