پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید از ربات ها در chess.com استفاده کنید؟

هیچ سایت شطرنجی از ربات ها استفاده نمی کند. ربات‌هایی وجود دارند که می‌توانید انتخاب کنید تا برای شما بازی کنند و ممکن است برخی از اعضا اینگونه منصفانه بازی نکنند اما سایت آن ها را به عنوان جعلی یا متقلب تشخیص ندهد.

سایر مطالب پیشنهادی :