پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج تاکتیکی ترین بازی است؟

شطرنج عموماً یک بازی تاکتیکی است، در حالی که Go بیشترین تعادل استراتژی و تاکتیک را دارد. در هر دو بازی داشتن ابتکار عمل می تواند به بازیکن کنترل روند بازی را بدهد (حداقل برای مدتی).

سایر مطالب پیشنهادی :