پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چقدر طول می کشد تا در شطرنج بازیکن خوبی شوید؟

برخی از افراد زمان بیشتری را صرف می کنند در حالی که برخی دیگر زمان کمتری را صرف می کنند. تعداد کمی از افراد 2 تا 3 سال وقت می گذارند تا در شطرنج واقعاً خوب شوند در حالی که دیگران در عرض 7 تا 8 ماه بازیکنان خوبی می شوند. برای اینکه یک بازیکن خوب باشید زمان و تجربه لازم است، اما اگر خود را وقف بازی کنید، مطمئناً بازیکن خوبی خواهید شد!

سایر مطالب پیشنهادی :