پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آیا کارپوف بازیکن خوبی است؟

کارپوف پس از فیشر و قبل از کاسپاروف به وضوح بازیکن برتر بود. کارپوف به دلیل این که طولانی مدت و سخت در مقابل کاسپاروف جنگید ، در این لیست صعود کرد و تقریباً در همان سطح زمانی که هر دو در بهترین حالت بودند ، شرکت کرد. کارپوف به خاطر نبوغ خود مشهور بود.

سایر مطالب پیشنهادی :