پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک استراتژی شکست ناپذیر در شطرنج وجود دارد؟

شکست ناپذیر می تواند به معنای همیشه تساوی یا همیشه برنده شدن باشد. تا به امروز، شطرنج چنین مجموعه ای از حرکات شکست ناپذیر را ندارد.
ممکن است برخی ردیف تئوریکال در شطرنج وجود داشته باشد که ممکن است برای بازیکنان بد یا خوب باشد.
به عنوان مثال، ردیف معروف به گامبی کینگ محبوب بود، اما این روزها دیده می شود که سفید را در نقطه ضعف قرار می دهد.

سایر مطالب پیشنهادی :