پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در میان خانواده پولگار کدام یک بهترین هستند؟

جودیت پولگار متولد 1976 که بالاترین نتایج را در بین سه خواهر پولگار به دست آورد. جودیت که پس از دو خواهر که قبلاً در شطرنج مهارت داشتند متولد شد، طبیعتاً خود را در فضای بازی یافت. جودیت را قوی ترین شطرنج باز زن تمام دوران می دانند.

سایر مطالب پیشنهادی :