پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

تجسم در شطرنج چقدر اهمیت دارد؟

در شطرنج، تجسم، توانایی دیدن پوزیسیون هایی است که هنگام انجام حرکات خاصی در ذهن شما شکل میگیرد و بدون انجام آن‌ها روی صفحه میتوانید آنها را به وضوح ببینید و پیامدهای هر پوزسیون جدید را با دقت در نظر بگیرید.

سایر مطالب پیشنهادی :