پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بصیرت در شطرنج چیست؟

بصیرت در شطرنج توانایی دیدن نحوه حرکت و تعامل مهره ها بر روی صفحه شطرنج است.
این مهارت بخش مهمی از پایه شطرنج در یک بازیکن است. یکی از بهترین راه ها برای بهبود بصیرت، انجام بازی های زیاد و زیاد است!

سایر مطالب پیشنهادی :