پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

یک مسابقه شطرنج چند بازی است؟

مسابقه شطرنج یک رویارویی طولانی بین دو بازیکن است که از بازی های زیادی تشکیل شده است. قهرمانی جهان با یک مسابقه که شامل 12 بازی است، تعیین می شود. اگر همه دو بار با هم بازی کنند، به این معنی است که باید بازی ها را دوبرابر بشماریم.

سایر مطالب پیشنهادی :