پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه بچه ها را به شطرنج علاقه مند می کنید؟

یکی از ساده ترین راه ها برای تشویق فرزندانتان به بازی شطرنج این است که جلوی آنها شطرنج بازی کنید.
بچه ها دوست دارند در همه چیز از بزرگترها تقلید کنند و وقتی می بینند والدین یا خواهر و برادر بزرگترشان در حال بازی شطرنج هستند، قطعاً به بازی توجه می کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :