پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا ثبت حرکت در بازی شطرنج اهمیت دارد؟

ثبت حرکات در شطرنج حائز اهمیت است مخصوصا برای بازیکنان حرفه ای. اولین دلیل مهمی که مارا ملزم به انجام این کار می کند این است که اگر احیانا بین دو بازیکن شطرنج در مورد حرکات و جای مهره ها اختلاف نظری پیش آمد، داور می تواند با مراجعه به برگه ثبت حرکات، ادعای بازیکن را بررسی کند.

دلیل دوم برای انجام این کار این است که می توان بازی را بعد اتمام مورد تحلیل و بررسی قرار داد که این کار باعث می شود نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم. نکته سوم که ثبت حرکات را حائز اهمیت می کند این است که ثبت حرکات می تواند به عنوان میراثی بری آیندگان به جا بماند همانطور که ما از بازی ها و دانشی که آنها برایمان به جا گذاشته اند استفاده می کنیم.

سایر مطالب پیشنهادی :