پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آنالیز شطرنج چیست؟

تجزیه و تحلیل یک پوزیسیون یک مهارت بسیار مهم برای تسلط بر شطرنج باز در هر سطحی است.
بسیاری از شطرنج بازان تقریباً خود به خود پوزیسیون ها را بدون یک برنامه مشخص تجزیه و تحلیل می کنند. مهره ها روی صفحه یکی از مهمترین عناصر برای تحلیل پوزیسیون است.

سایر مطالب پیشنهادی :