پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک آماتور می تواند یک استاد بزرگ شطرنج را شکست دهد؟

ممکن است اما بسیار بعید است، مگر اینکه هنگام بازی مریض یا مست باشند. شما شانس بیشتری برای استاد بزرگ بودن در بازی ورق دارید تا شطرنج.

سایر مطالب پیشنهادی :