پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چه کسی در شطرنج آماتور محسوب می شود؟

متعاقباً، آماتور به عنوان بازیکنی تعریف شده که ریتینگ فیده او کمتر از 2000 باشد و در 2 سال گذشته ریتینگی بیش از 2000 نداشته باشد. از سال 2016، مسابقات قهرمانی به سه دسته تقسیم شده است ; U-2300 U-2000و .U-1700

سایر مطالب پیشنهادی :