پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه فرزندم را با شطرنج آشنا کنم؟

برای آموزش بازی شطرنج به کودکان، ابتدا آنها را با صفحه آشنا کرده و به آنها بگویید که نام هر مهره چیست و چگونه حرکت می کند.
وقت خود را صرف کنید و مطمئن شوید که آنها می دانند که چگونه هر مهره را را حرکت دهند قبل از اینکه مهره را حرکت دهند.
هنگامی که آنها اصول اولیه را درک کردند، سعی کنید یک بازی شطرنج را که فقط پیاده ها روی صفحه هستند را انجام دهید.

سایر مطالب پیشنهادی :