پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج حرفه ای بازی کنیم

سعی کنیم از تنها شدن پیاده ها جلوگیری کنیم اگر پیاده ای عقب بماند ضعف محسوب میشود.قبل از حمله مرکز را کنترل نماییم و سعی کنیم که پیاده های خود را در مرکز قرار دهیم با رعایت چندین نکات میتوانیم حرفه ای شطرنج را بازی کنیم

سایر مطالب پیشنهادی :