پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج برای کودکان 5 ساله خوب است؟

شطرنج نه تنها به کودکان مهارت های فکری خوبی می دهد و تمرکز، حافظه و قدرت محاسبه را بهبود می بخشد، بلکه به کودکان می آموزد که مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
همچنین نگرش های رفتاری و ویژگی های اجتماعی نیز در بازی شطرنج وجود دارد.

سایر مطالب پیشنهادی :