پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اسب در شطرنج چگونه حرکت میکند

مهره اسب ابتدا دو خانه پشت سرهم در ستون ها یا عرض هایی که قرار دارد حرکت می کند بعد یک خانه میپیچد خانه ای که خود در ان قرار دارد شمارش نمیشود . در اصطلاح میگویند که اسب همچون L حرکت میکند

اسب در شطرنج چگونه حرکت میکند

سایر مطالب پیشنهادی :