پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج قدیمی تر از شطرنج چینی است؟

شطرنج برای اولین بار در شمال غربی هند ظاهر شد. برخی از مردم می گویند که اولین جدش چاتورانگای 4 نفره است که با تاس بازی می کند و در بازی استراتژی به 2 نفره تغییر کرده است. دو یا 3 افسانه چینی با پشتوانه ، نظریه اصلی دیگر این است که شطرنج از چین به هند آمده است.

سایر مطالب پیشنهادی :