پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج اسب چگونه حرکت می کند

اسب به شکل حرف L انگلیسی می تواند حرکت کند. او در ابتدا دو خانه صاف (به صورت عرضی یا طولی) حرکت می کند و سپس یک خانه در جهت مخالف می پیچد اما این نکته را به یاد داشته باشید که در حین شمردن دو حرکت اول، خانه ای را که خود مهره فیل در آن قرار دارد را نمی شماریم.

در بازی شطرنج اسب چگونه حرکت می کند

این مهره در آخرین خانه ای که قرار می گیرد می تواند یک مهره حریف را بزند، مزیتی که مهره فیل برخلاف وزیر، فیل، اسب و شاه دارد این است که می تواند از روی مهره ها بپرد و نیازی به باز بودن مسیر خود برای حرکت ندارد. برای قدرت دادن بیشتر به این مهره سعی کنید او را بیشتر در خانه های مرکزی حرکت دهید نه در گوشه و کنار صفحه شطرنج.

سایر مطالب پیشنهادی :