پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج را چگونه شروع کنیم

اگر تازه بازی شطرنج را یاد گرفته اید توصیه ما به شما این است که سواره های خود را گسترش دهید و کمتر با پیاده ها وقت خود را تلف کنید اصولا در اول بازی پیاده های ستون e وd را پیش می رانند تا راه برای حرکت فیل باز شود هدف ما باید تصرف مرکز باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :