پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک پیاده می تواند تبدیل به وزیر شود؟

وقتی یک پیاده به انتهای صفحه یا آخرین خانه صفحه شطرنج برسد می تواند به هر مهره دیگری از رنگ خود غیر از شاه تغییر کند.

به اینکار ترفیع پیاده می گویند. بنابراین پیاده می تواند با هر یک از مهره های رخ ، اسب ، فیل یا وزیر تعویض شود.

منبع : chesscorner.com

سایر مطالب پیشنهادی :