پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بازی شطرنج چگونه شروع می شود

بعد از چیدمان مهره ها اول حرکت با مهره سفید می باشد که با گشایش خود بازی را شروع خواهد کرد که به نظر می رسدبرای شروع بازی مناسبترین حرکت تکان دادن مهره    1-e4 یا 1-d4 و گاه 1-c4  می باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :