پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا جودیت پولگار یک WGM است؟

استاد بزرگ جودیت پولگار تنها بازیکن این لیست است که هرگز قهرمان جهان زنان نشده است، اما دلیل خوبی دارد: او هرگز برای کسب این عنوان تلاش نکرد. پولگار حتی از استاد بزرگ بابی فیشر هم گذر کرده است: وقتی پولگار در سال 1991 عنوان استاد بزرگ را به دست آورد، او جوان ترین زنی بود که رکورد فیشر را شکست.

سایر مطالب پیشنهادی :