پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا محدودیتی در تعداد کیش هایی که می توانید انجام دهید در یک بازی وجود دارد؟

اگر کیش های مشابه بارها و بارها در یک پوزیسیون داده شود، این کیش دائمی است. این نوعی " تکرار پوزیسیون "
است و هم شما و هم حریفتان می توانید ادعای تساوی داشته باشید.
اما اگر کیش ها دقیقاً مشابه نیستند، بازیکن می تواند به بازی ادامه دهد. این امر در آخر بازی ها که در آن یک یا هر دو بازیکن یک وزیر دارند و تعداد کمی دیگر مهره دارند رایج است.
در یک بازی در مسابقات قهرمانی دختران زیر 16 سال 74 کیش متوالی را شاهد بودیم که این ممکن است یک رکورد باشد.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :