پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج چند سرباز وجود دارد

پر تعداد ترین مهره در بازی شطرنج سرباز یا پیاده است. هر بازیکن در شروع بازی دارای 8 مهره پیاده است و هر زمان که این پیاده ها به آخرین خانه در ستون مقابل برسند می توانند به هر مهره ای به جز شاه و خودشان ترفیع یابند.

سایر مطالب پیشنهادی :