پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

یک مبتدی در شطرنج چه چیزی را باید بیاموزد؟

برای یک مبتدی،لازم است بیاموزد که چگونه در یک یا دو حرکت مات کند، پوزیسیون و اصول اولیه گشایش، اصول اولیه وسط بازی و چند مات اساسی آخر بازی (یک رخ، دو رخ، یک پیاده، یک وزیر)

سایر مطالب پیشنهادی :