پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

حرکت سرباز در بازی شطرنج چگونه است

پیاده یا سرباز فقط می تواند یک خانه به جلو حرکت کند، البته این مهره در اولین حرکت خود می تواند به اختیار دو خانه به جلو نیز حرکت کند، این نکته را در نظر داشته باشید که پیاده فقط به صورت کج یا مورب می تواند مهره حریف را بزند آن هم در صورتی که فقط یک خانه با او فاصله داشته باشد.

حرکت سرباز در بازی شطرنج چگونه است

سایر مطالب پیشنهادی :