پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

گسترش در بازی شطرنج به چه معناست

بازی شطرنج از سه بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از: شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی. گسترش مهره ها مربوط به شروع بازی می باشد، یعنی اینکه چکار کنیم تا بتوانیم بهترین حرکات را داشته باشیم. در شروع بازی باید سه اصل را رعایت کنیم از جمله: گرفتن مرکز، گسترش سوارهای سبک و امنیت بخشیدن به شاه.

منظور از سوارهای سبک، پیاده ها، اسب و فیل است و برای گسترش آن باید چندین نوع از گشایش های شروع بازی شطرنج را بلد باشید.

سایر مطالب پیشنهادی :