پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا آناتولی کارپف میلیاردر است؟

در واقع ، کارپوف میلیاردر نیست. این فقط یک شایعه است که فقط برای بی اعتبار کردن او پخش شده است.