پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در شطرنج چگونه بازی را شروع کنیم

شروع بازی یا گشایش در شطرنج بسیار حائز اهمیت است چرا که در نتیجه کل بازی تاثیر گذار است و باید با توجه به هدفی که داریم استراتژی مناسب را برای شروع بازی انتخاب کنیم. برای شروع بازی بهتر است سعی کنیم مهره هایمان را به خطوطی که در آن قدرت بیشتری دارند حرکت دهیم و بهترین پوزیسیون را برای هر کدام از آن ها بدست آوریم.

برای یک شروع بازی قوی به نظر می رسد که 1-e4 یا 1-d4 و گاه 1-c4 مناسب ترین حرکات باشد. سپس باید سعی کنیم مهره های سواره را به سمت مرکز حرکت دهیم تا مهره هایی از حریف را که به سمت مرکز می آیند، مورد تهدید قرار دهیم. به یاد داشته باشید که از بازی اضافی با پیاده ها باید دوری کرد و تمرکز خود را بر گسترش سوارها بگذاریم.

سایر مطالب پیشنهادی :