پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا ایوانچوک بهتر از کاسپاروف است؟

در یک مسابقه چهارده بازیکن شرکت کردند که هشت نفر از جمله گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان، در بین ده بازیکن برتر جهان و دو بازیکن دیگر در بین 50 بازیکن برتر جهان قرار داشتند. ایوانچوک کاسپاروف را با برتری نیم امتیاز مغلوب کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :