پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

برای بازی شطرنج حرفه ای چقدر باید خوب باشید؟

این روزها حرفه ای های واقعی (که فقط با بازی شطرنج می توانند امرار معاش کنند) به ریتینگ 2600+ نیاز دارند یا شاید حتی 2700+. قبلاً ریتینگ 1500-1600 برای بازیکنان متوسط بود، اما اگر از آن بالاتر باشید از نیمی از بازیکنان ریتینگ شده بهتر هستید.

سایر مطالب پیشنهادی :