پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج حرام اعلام شده

در ابتدا که شطرنج در جامع اسلامی معرفی شد با مخالفت های فراوان از طرف حاکمین اسلامی و همچنین مراجع تقلید روبرو شد ولی دیری نپایید، که این ورزش ذهنی در میان علما و صاحب نظران جایگاه ویژه ای پیدا کرد و این دید منفی و مهر حرام بر این ورزش فکری پاک شد و همانگونه این روزها میبینید بسیاری از مسلمانان جهان جز استاد بزرگان این حوضه می باشند

سایر مطالب پیشنهادی :