پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج سیاه وسفید است

چرا شطرنج سیاه وسفید است

دلیل اصلی و علمی مشخص کردن رنگ مهره و صفحه برای مشخص کردن بهتر مهره ها و خانه های شطرنج است همانگونه که در جنگ ها ارتش و گارد هر یک از طرفین لباس و زره با رنگ متفاوت دارد،

تا بتوان نیروی خودی را شناخت از دوره های اولیه ساخت شطرنج این تضاد رنگی بین مهره ها و صفحه وجود داشته و با پیشرفت و به روز شدن شطرنج این دو رنگ سفید و مشکی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده

و برای تمامی جامعه شطرنج باز شناخته شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :