پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

برای پرورش شطرنج باید مسابقات تا چه حد سریع باشد؟

اگر می خواهید در یک تورنمنت با محدودیت زمانی سریع مانند 25 دقیقه برای کل بازی، شرکت کنید باید سعی کنید بازی هایی با محدودیت 20 دقیقه انجام دهید.
این به شما فشار می آورد تا سریعتر تصمیم بگیرید و وقتی که وارد مسابقات می شوید، 25 دقیقه ممکن است بسیار عالی به نظر برسد.
از سوی دیگر، قبل از بازی با محدودیت زمانی کمتر، می خواهید استقامت خود را تقویت کنید، نه سرعت خود را.
میخائیل تال پس از انجام یک عمل پزشکی جدی مرتکب اشتباه تمرینی شد. او در حالی که ریکاوری می کرد بازی های تمرینی انجام داد. اما او مطمئن بود که او را خسته نخواهند کرد. آنها به جای پنج ساعتی که او در یک تورنمنت آینده می دید، به سه ساعت محدود بود.
او در بازی های تمرینی خوب عمل کرد و خودش را متقاعد کرد که خوب فکر می کند. اما وقتی مسابقات شروع شد، در ساعت چهارم خسته شد و در ساعت پنجم مرتکب اشتباه شد.
Tal – Filip
Curacao 1962
1 e4 c5 2 ♘f3 e6 3 d4 cxd4 4 ♘xd4 a6 5 ♘c3 ♕c7 6 f4 b5 7 a3 ♗b7 8 ♕f3 ♘f6
9 ♗d3 ♗c5 10 ♘b3 ♗e7 11 0-0 0-0 12 ♗d2 d6 13 g4 d5 14 e5 ♘fd7 15 ♕h3 g6 16
♘d4 ♘c6 17 ♘ce2 ♘xd4 18 ♘xd4 ♘c5 19 b4! ♘e4 20 ♗e3 ♖fe8 21 ♖ae1 ♗f8
22 ♘f3 a5 23 f5! exf5 24 gxf5 ♖xe5

برای پرورش شطرنج باید مسابقات تا چه حد سریع باشد؟


تال می توانست یک بازی خوب را با 25 ♘xe5 ♕xe5 26 c3 به پایان برساند! و ♗d4. اما او شروع به حرکت کرد:
25 fxg6? hxg6 26 ♘xe5 ♕xe5 27 c3 axb4 28 ♗d4 ♗c8! 29 ♕g2? ♕h5 30
♗xe4 dxe4 31 ♕xe4? ♕g5+ 32 ♔h1 ♗e6 33 ♗e5 ♖d8 34 h4 ♕h5 35 ♕f4 ♖d3
36 ♗f6 ♕d5+ 37 ♔g1 bxc3 38 ♖e4 ♗c5+ 39 ♔h2 ♕a2+ White resigns.
استقامت تال از بین رفت و او نتوانست از یکی از بزرگترین نقاط قوت خود استفاده کند: توانایی محاسبه کردن.
او باید با انجام بازی های شش ساعته تمرین می کرد.
همچنین می‌توانید با برنامه‌ریزی جلسات مطالعه‌تان برای مدت زمان مشابه از یک بازی تورنمنت سود ببرید.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :